137 – montaż kuchni Rosa Reverse liberty w miejscowości Kozy