210 – montaż zabudowy kominka na wkładzie Defro Intra XSM C G + ciemne palenisko + rozprowadzenie ciepłego powietrza na I piętro kanałami płaskimi do 3 pomieszczeń