262 – montaż pieca Oriana petra – Lanordica w miejscowości Tomice