310 – montaż pieca Emiliana – Lanordica w miejscowości Sulejów