314 – montaż zabudowy kominka na wkładzie Defro Impuls SM BP + szyba Blackline + ciemne palenisko + ramka M30 + wykonanie dolotu powietrza z zewnątrz wraz z fundamentem + rozprowadzenie ciepłego powietrza na I piętro w miejscowości Bachowice