322 – montaż pieca na drewno z wykonaniem izolowanego przejścia przez ścianę drewnianą z podłączeniem rury do komina systemowego